Openbare Bank

Openbare Bank

Deze website wordt gesteund door de Ronde Tafel van Socialisten en door het IMAST
Privatiseren komt van het Latijnse woord ‘privare’. Privare betekent beroven…

Openbare Bank RSS Feed
 
 
 
 
FR - Version française

Arco is geen reden om Belfius te privatiseren.

door Danny Carleer

De kaduke vergoedingsregeling, die de regering in het begrotingsakkoord voorstelt voor de Arco-bedrogenen, is geen reden om Belfius te privatiseren. Belfius moet een echte openbare bank worden.

De oplossing voor de particuliere coöperanten van Arco ligt nochtans binnen handbereik. In 2014 stelden PVDA-ers Raoul Hedebouw en Koen Hostyn het zo in Knack: “Om het collectieve risico dat wij allemaal dragen voor de bankensector op te vangen is er nood aan de oprichting van een bankenfonds dat verplicht gespijsd wordt door grootbanken en financiële instellingen. Dit fonds moet ook instaan voor de volledige vergoeding van de 800.000 Arco-spaarders.” “Daarnaast moet er opnieuw dringend werk gemaakt worden van een openbare bank, die onder strenge controle van de overheid staat en de spaarcenten van de mensen veilig belegt en investeert in goedkope leningen en sociale projecten. Zo’n openbare bank is geen verre droom. Als de politici in de jaren ’90 de ASLK en het Gemeentekrediet konden privatiseren, dan moeten ze vandaag maar de politieke moed vinden om de tegengestelde beweging te maken.” Maar het is duidelijk dat de regering hier niet van wil weten omdat de aandeelhouders van de banken er hun neus voor ophalen. Dat is bijzonder jammer voor de bedrogen coöperanten.

De regering ziet het dus anders en schuift nu zelf een oplossing naar voren in het begrotingsakkoord dat deze week bereikt werd. Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) noemt het akkoord van de federale regering rond het Arco-dossier een ‘belangrijke doorbraak’. De Standaard schrijft dat een gedeeltelijke privatisering van Belfius de regering gaat toelaten om op termijn de Arco-coöperanten deels terug te betalen. “Naar die privatisering was heel wat vraag binnen de bank, maar ook binnen de regering”, zegt Kris Peeters fijntjes in die krant.

Volgens het akkoord wordt er een fonds van 600 miljoen euro opgericht waarmee de coöperanten deels terugbetaald zouden worden. Dat geld zou komen uit de vereffening van Arco en uit een bijdrage van Beweging.net (samen goed voor 200 miljoen) en 400 miljoen zou uit de verkoop van Belfius-aandelen gehaald worden.

Voor Peeters spelen vooral electorale overwegingen. Hij weet goed dat er heel wat CD&V-stemmers bij Arco zitten. In De Ochtend had hij het ook over een ‘belangrijke doorbraak’ “Mensen die coöperant waren, verwachten een oplossing. Die wordt nu gekoppeld aan de privatisering van Belfius, waar heel wat vraag naar was binnen de bank, maar ook rond de tafel binnen de regering.” Hij had het er over een schadeloosstelling van 40 procent.

Peeters wil de precieze uitvoering van de privatisering aan Belfius overlaten. “Dat is een depolitisering van het hele dossier en dat is, denk ik, een goede zaak”, zegt hij daarover. Hij denkt ongetwijfeld dat hij zo het Europese verbod kan omzeilen om met overheidsgeld aandeelhouders – ook al zijn het coöperatieve aandeelhouders – schadeloos te stellen. Het is zeer de vraag of dat met deze tsjevenstreek zal lukken.

Meer over het ‘plan B’ van de regering:

15 06 2017 – De incompetentie van Leterme als straf voor de Arco-ers.

Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling Leterme voor de particuliere Arco-coöperanten nu definitief in de prullenbak gekieperd. De Standaard heeft het over de motivatie van het besluit van het GH: “Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de maatregel is genomen om een specifieke categorie personen te bevoordelen, en dus als voornemen tot nieuwe staatssteun bij de Europese Commissie had moeten worden aangemeld. Dat is meteen ook strijdig met het grondwettelijke beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Aandelen bij de coöperatieve zijn ook niet helemaal hetzelfde als bankdeposito’s bij kredietinstellingen en dus kunnen ze niet op dezelfde manier worden behandeld.”  [lees verder]

Leave a Reply

Wil je graag onze nieuwsbrief ontvangen?

* = verplicht veld