Openbare Bank

Openbare Bank

Deze website wordt gesteund door de Ronde Tafel van Socialisten en door het IMAST
Privatiseren komt van het Latijnse woord ‘privare’. Privare betekent beroven…

Openbare Bank RSS Feed
 
 
 
 
FR - Version française

Argumentatie

Inleiding

Waarom een openbare bankensector nodig is. In het najaar van 2008 werden ook in België de gevolgen zichtbaar van een tot dan toe ongeziene, wereldwijde financiële crisis. Over de fundamentele oorzaken hiervan is elders al geschreven[1]. Eén van de maatregelen die nodig zijn om een herhaling van de crisis te voorkomen is de creatie van […]

Inhoudstabel

Inleiding 1. Het moral hazard-argument. 1.1    De winsten naar aandeelhouders, de verliezen voor de maatschappij 1.2    Gevolgen van de moral hazard 1.3    Oplossingen voor de moral hazard 1.4    Welke banken nationaliseren? 2. Het prudentiële argument 2.1    De hervorming van het toezicht 2.2    Aan hebzucht geen gebrek 2.3    De regelgeving die de […]

1. 'Moral hazard' (moreel risico) argument

Moral hazard  betekent letterlijk moreel risico. Bij een financiële transactie is er sprake van een moral hazard   als één van de partijen bewust hogere risico’s neemt omdat zij niet al de negatieve gevolgen van haar risicovolle gedrag moet dragen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aandeelhouders van banken risicovolle financiële transacties stimuleren om op korte […]

2. Prudentieel argument

Letterlijk betekent het woord prudentieel ‘voorzichtig’. 2.1 De hervorming van het toezicht Naast de regelgeving zelf speelt het toezicht op de naleving van de regels natuurlijk een grote rol bij het handhaven van de prudentialiteit. Het is duidelijk dat dit toezicht bij het ontstaan van de huidige crisis heeft gefaald. Het financiële toezicht was, in […]

3. Service argument

3.1 Aandeelhouderstevredenheid t.o.v. klantentevredenheid Onderzoek naar klantentevredenheid wijst uit dat het niet goed gaat met het vertrouwen dat de gemiddelde Belg heeft in de bankensector. Uit een studie van  Deloitte en Vlerick Leuven Management School  bleek dat slechts 12 procent de banksector bleef vertrouwen. Uit het rapport Winning back your Customers. Retail Banking Study 2010 […]

4. Concurrentie argument

4.1 Vanwaar komen we? België telde vroeger 6 Openbare Kredietinstellingen (OKI), elk met een specifieke opdracht. Ze werden voor veel te weinig geld van de hand gedaan voornamelijk in de loop van de jaren ’90 van vorige eeuw: -De Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) werd opgericht in 1865 en kreeg in 1980 een privaat bankstatuut. […]

5. Werknemersargument

5.1    Het gaat mis met de werkgelegenheid De crisis heeft de werknemers van de banken niet ontzien. Tal van besparingen, herstructureringen, overnames, fusies en reorganisaties hielden lelijk huis bij kleine en grote banken. Door de crisis verloren veel bankklanten het vertrouwen en het kantoorpersoneel kreeg het zeer zwaar te verduren. En de toekomst kondigt zich […]

6. Sociaal argument

6.1. De winstmaximalisatie houdt geen rekening met sociale bekommernissen. De crisis heeft één van Marx’ principes erg duidelijk gemaakt: de crisis van overproductie is een onlosmakelijk gevolg van het kapitalisme. Consumptiegoederen genoeg, maar zelfs aan de straatstenen geraken de producenten ze niet meer kwijt. Eén na één gaan de grootste bedrijven dicht, het krediet wordt […]

7. Ecologisch argument

7.1. Allemaal ondergeschikt aan de winst Dit argument kan men beschouwen als onderdeel van het sociaal argument. Gezien het fundamentele belang van het milieu voor het welzijn van de toekomstige generaties, verdient het ecologische argument een aparte vermelding. Ook de banken moeten beseffen dat we onze ecologische voetafdruk moeten verkleinen. We stevenen pas af op […]

8. Ethisch argument

8.1 De bankiers van God Bij zijn verantwoording voor het parlement over de miljardeninjecties, die banken en verzekeringsmaatschappijen te beurt vielen in 2008, sprak toenmalige premier Leterme over ‘ethisch besef’. Hij stelde te hopen dat de bankiers nu ‘meer blijk zouden geven van ethisch besef’. Maar zelfs in volle crisis (2008-2009) werden er in de […]

9. Democratisch argument

De economie is de basis van sociaal welzijn. De banken spelen een te belangrijke economische rol om hun beleid enkel aan het eigenbelang van de private aandeelhouders over te laten. Een openbare bank laat toe alle stakeholders* bij het financiële beleid te betrekken. Er zijn verschillende manieren mogelijk om alle belanghebbenden een stem in het […]

10. Lokalisatie argument

10.1. De lokale rol van banken Zoals eerder al betoogd (zie het werknemersargument) kan een lokale openbare bank een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame nationale werkgelegenheidspolitiek. Verder is lokale verankering van de financiële sector essentieel wil de Belgische overheid over een hefboom beschikken om in te grijpen op de lokale economie. We schreven ook […]

11. Efficiëntie argument

De kennis, competentie, werkkracht en motivatie van de werknemers wordt niet bepaald door de eigendomsstructuur van de bank, maar wel door de wijze waarop de bank wordt beheerd en geleid. Men zegt wel eens dat politici even weinig in staat zijn om geld opzij te zetten als een hongerige hond in staat is om een […]

12. Juridisch argument

12.1.  Het Europese kader Binnen de huidige Europese wetgeving is de oprichting van een openbare bank perfect mogelijk. Voorbeelden in andere landen bewijzen het. De website van de European Association of Public Banks bevat een lijst van openbare banken die reeds actief zijn in Europa (zie ook onze links). Wel dient een openbare bank aan […]

Bijlage

GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DE STAATSSTEUN VOOR EUROPESE BANKEN TIJDENS DE FINANCIËLE CRISIS – periode 2007 – 2009 Met deze bijlage geven we een gedetailleerd overzicht van de staatssteun die de Europese banken ontvingen tijdens de financiële crisis van 2007-2009. We bekijken opeenvolgend de staatswaarborgen, de herkapitalisaties, de nationalisaties en een reeks andere maatregelen om de […]

Lexicon

Arbitrage: een naam voor marktverrichtingen die een winst opleveren waarvan men zeker kan zijn. Het gaat met andere woorden om winst zonder risico. We spreken van “regulatoire” arbitrage wanneer financiële groepen verhuizen naar een gebied met een meer gunstige (soepelere) regelgeving, waar met dezelfde transacties meer winst te rapen valt. Er bestaat overigens ook zoiets […]

 • Introductie
 • Argumentatie
 • Selfbank-Forum
 • Quotes
 • De OKI
 • Openbare verzekering
 • Word fan
 • Contact
 • Open nu een rekening
 • Crisis ABC
 • Links
 • NEWSLETTERS
 • BELASTINGPARADIJZEN
 • DEXIA
 • Belfius is van ons
 • Archief

  Wil je graag onze nieuwsbrief ontvangen?

  * = verplicht veld