Openbare Bank

Openbare Bank

Deze website wordt gesteund door de Ronde Tafel van Socialisten en door het IMAST
Privatiseren komt van het Latijnse woord ‘privare’. Privare betekent beroven…

Openbare Bank RSS Feed
 
 
 
 
FR - Version française

Introductie

Men privatiseert alles, men privatiseert de zee en de hemel

men privatiseert het water en de lucht, men privatiseert het recht

en de wet,

men privatiseert de wolk die voorbijtrekt,

men privatiseert de droom, vooral de dagdroom

en de droom die met open ogen gedroomd wordt.

En tenslotte als kroon op het werk van al die privatiseringen

privatiseert men de staten, en men levert ze voor eens en altijd over

aan de vraatzucht van de privéondernemingen

(José de Saramago in Cahiers de Lanzarote)

 

 

In 2008 smeekten de banken de regering om hulp. Zonder overheidshulp zou Fortis, de grootste bank van België, failliet gegaan zijn. Andere banken volgden…

Deze bankencrisis is een onvermijdelijk gevolg van de winstideologie. Achter een façade van goed bestuur hadden de banken twijfelachtige instrumenten ontwikkeld waarmee ze dachten gigantische winsten te zullen blijven maken.

Bankdirecteurs, die gedurende jaren ‘minder staatstussenkomst’ hebben geroepen, hadden het geld van de belastingbetaler plots nodig om te overleven. Maar uit het debacle werden geen lessen getrokken en algauw werd het weer ‘business as usual’.

Nochtans is er een alternatief voor de geprivatiseerde bankwereld. Dat alternatief heet ‘Openbare Bank’. Op deze website vind je onder andere een argumentarium voor een openbare bankensector.

Op onze homepage zullen regelmatig berichten gepost worden over de handel en wandel in de financiële wereld. De website heeft gelukkig geen last van commercialisering. Bij de klassieke media mag de druk van adverteerders niet onderschat worden. Van banken, verzekeraars of politieke partijen die dreigen met het stopzetten van advertenties hebben wij niets te vrezen. Verwacht dus geen sensationele aanpak of ‘gekleurde’ berichten in onze nieuwsrubriek. Het financiële nieuws wordt te vaak gestuurd door privé banken. Die houden niet van berichten die hen kunnen schaden. Door persberichten van financiële instellingen klakkeloos over te nemen schieten onze traditionele media te kort. Deze website verzet zich hiertegen en zal deze vorm van berichtgeving aan de kaak stellen. We proberen wel een gefundeerde opinie te brengen.

Openbarebank.be heeft de ambitie als forum te dienen voor de discussie over het heropstarten van een openbare bank(ensector).

Het initiatief is ontstaan naar aanleiding van besprekingen tijdens de algemene vergadering van de Ronde Tafel van Socialisten. (DC-01/09/2010)

—-

Onze argumentatie is gebaseerd op een bijdrage van Johan Vanzetti , die verscheen in het nummer 88 (06 04 2010) in de reeks Marxistische Studies (zie www.marx.be). De bijdrage werd door hoofdredacteur Herwig Lerouge zo ingeleid:

Geen enkele propagandist is in staat om even snel en efficiënt de ware aard van de crisis in onze samenleving bloot te leggen als die crisis zelf. Neem nu bijvoorbeeld de rol van de banken en van de staat. Een jaar geleden maakten we mee hoe de meest essentiële dogma’s van het vrije marktsysteem onderuitgehaald werden. In tegenstelling tot wat algemeen werd beweerd, leiden de markt en de concurrentie niet tot de sterkst mogelijke organisatie van onze samenleving. Het is precies het dogma van de concurrentie dat deze crisis heeft veroorzaakt. Een crisis die financiële instellingen met nochtans zeer solide reputatie, zoals Lehman Brothers in de VS of Fortis in België, in haar kielwater heeft meegezogen. De macht van de banken bleek zo groot dat zij het hele economische systeem in hun val dreigden mee te sleuren. En de staten konden niet anders dan ter hulp schieten, met het geld van de belastingplichtige wel te verstaan. In de vette jaren vergaarden de banken miljarden. Deze winst werd in dividend of onder de vorm van bonussen uitgekeerd aan de rijksten der aarde. Maar als dan de magere jaren aanbreken, dan kunnen wij er met zijn allen voor opdraaien.

En kijk, de overheidsschuld barst uit zijn voegen. Overal duiken besparingsplannen en bezuinigingsmaatregelen op.

En wie ontsnapt andermaal aan die bezuinigingspolitiek? Natuurlijk, de banken. En hun aandeelhouders, aan wie nu al opnieuw premies en dividenden worden uitgekeerd. BNP Paribas heeft vandaag zowat een miljard euro opzijgezet voor de uitbetaling van premies aan hun beurshandelaars en directieleden. Dankzij de lage intrestvoeten voor hun leningen bij de centrale bank beginnen de grootbanken in Europa al opnieuw winst te maken. Maar de bedrijven en particulieren die bij hen geld komen lenen vragen ze een fikse interest te betalen.

In België zouden de banken nu een kleine bijdrage moeten betalen. De woordvoerder van de Deutsche Bank in België reageerde al onmiddellijk met een waarschuwende vinger: “Wij zijn tegen een belasting! Dit zou een terugslag hebben op de prijs voor onze klanten.” De banken zullen de verhoging doorrekenen aan de mensen. En er bestaat geen enkel mechanisme dat hen dit kan verbieden.

Bovendien moet deze kleine bijdrage de staat helpen om in de toekomst zelf de spaarders te kunnen terugbetalen, als er een bank failliet gaat. De staat neemt dus de verantwoordelijkheid op van die banken. Zo heiligt de regering het principe: “als het goed gaat, is de winst voor de privé; als het slecht gaat, wordt het risico gedragen door de collectiviteit.”

In een artikel, waarin hij het opneemt voor de openbare bankinstelling, schrijft Johan Vanzetti dat dit was te voorzien. Het is niet voldoende om te stellen dat er vanaf nu striktere regels of een betere coördinatie van de controlemechanismen zullen komen. In deze maatschappij zijn het bijna altijd de banken die de regels vastleggen. En zij kennen de wegen en hebben de middelen om deze te omzeilen. Voor de gemeenschap bestaat er maar een mogelijkheid om het financieel systeem te controleren en dat is de oprichting van een openbare bankinstelling. Vanzetti somt twaalf argumenten op voor een dergelijke maatregel. Een interessante bijdrage die moeilijk nog actueler kan zijn.

 

Wil je graag onze nieuwsbrief ontvangen?

* = verplicht veld